Mesafeli satIŞ SÖZLEŞMESİ

 

TULIP GUESTHOUSE
RESERVASYON/KONAKLAMA MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( RESERVATION-DISTANCE SELLING CONTRACT)
MADDE 1 /TARAFLAR :1.1.
İş  bu sözleşme bir tarafta  Akbıyık Caddesi Terbıyık Sokak no:19 Fatih/ Istanbul  adresinde yerleşik +90 212 5176509  telefon numarasına sahip Tulip Guesthouse  ile diğer bir tarafta sistemi kullanarak reservasyon yapan, tüm kişisel bilgilerini girmek ve onaylamak  suretiyle  aşağıdaki şartları peşinen kabul eden ,ismi ve bilgisayar Ip nosu  reservasyon formunda Tc numarası veya pasaport numarası bulunan müşteri/kullanıcı ile (bundan böyle müşteri  olarak anılacaktır) arasında vuku bulmuştur.
MADDE 2/KONU
2.1.İş bu sözleşme Müşterinin otel vasıtası ile aşağıda açıklanan koşullar çerçevesinde ürün / hizmet alımı çerçevesindeki rezervasyonunu içerir. Sözleşme bedelinde fiyat artışı olması halinde, ilave olarak aradaki fark tüketiciden talep edilmeyeceği gibi, tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerin de tüketiciye iadesi söz konusu değildir.

MADDE 3 / SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME 
3.1.Sözleşme bedeline KDV dahildir. 
3.2. Sistemde otel  geceleme fiyatları ve diğer ekstralar Euro olup vergiler dahildir. 
3.3. Sözleşme bedeline, rezervasyonda belirtilen tüm hizmetler dahildir. Belirtilmemiş hizmetler ve otelde alınacak ekstra ürün ve hizmetler ayrı ücrete tabidir. Bu ekstralar otel çıkısında ödenir.
3.4 Yurt dışından www.tulipguesthouse.com  aracılığı ile rezervasyon yapan müşteriler rezervasyonlarını döviz bazında öderler. Faturaları, otele giriş yapıldıktan sonra  giriş günü (ödeme yapıldıktan) TCM bankası döviz satış kurundan TL karşılığı döviz olarak tanzim olur.
3.5. www.tulipguesthouse.com ‘dan yapılan rezervasyonlarda onay-fatura teslimatı Tulip Guesthouse  Rezervasyon departmanı tarafından aşağıdaki şekilde yapılmaktadır.
3.6. Anında Rezervasyon Teyidi :Rezervasyon onayı sistemin son aşamasında bilgisayardan yazdırmak suretiyle müşteri tarafından alınabilecek ve aynı zamanda müşteri tarafından verilen e-mail adresine gönderilecektir. Fatura konaklama gerçekleştikten ve tesisten çıkış yapıldıktan sonra kesilip müşteriye teslim edilebilecektir.
3.7. Yapılması gereken iadelerde, rezervasyon için kullanılan kredi kartına veya müşteri banka hesabına 30 gün içerisinde ödeme yapılır.
MADDE 4 / UYGULAMA: 
4.1. Otel yöneticisinden yazılı izin alınmadıkça kokan, akan, yanıcı, veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici, delici ve ateşli silahların tesislere sokulması yasaktır.
 4.2. Otele giriş ve çıkış saatlerini de içeren kural ve bilgilendirmeler web sitesinin oda detay sayfalarında yayınlanmıştır. 
4 3. Müşteri konaklama sırasında otelde bulunan demirbaşlara veya ortak alanlardaki demirbaşlara verdiği zararlardan ve dolayısıyla zararların giderilmesinden sorumlu olduğu peşinen kabul etmiştir.

MADDE 5 / SÜRE VE FESİH:

5.1. Müşteri rezervasyon yaptığı tarihler arasında konaklama yapacaktır. Müşteri konaklama süresini uzatmak isterse, çıkış tarihinden en geç 1 gün önce talebini otele yapar. Otelin uygun odası mevcut ise, müşteri güncel fiyatlardan ödemesini yaptıktan sonra konaklama süresi uzatılır. Aksi takdirde müşteri, Otelden rezervasyon yaptığı tarihin sonunda, saat 10:30 de ayrılmak durumundadır.

5.2. Yazılı ve sözlü olarak yapılan rezervasyonlar müşteri tarafından Tulip Guesthouse’un e-mail adresi kullanılarak veya müşteri tarafından telefon yolu ile iptal edilebilir. İptal işleminde aşağıda belirtilmiş olan miktar ve kurallarda kesinti yapılacaktır. Bu iptal bedeli, rezervasyon bedelinin %100’ üne tekabül eder.

İptal işlemi sadece müşteriye sistem tarafından daha önce rezervasyon aşamasında verilen özel bir rezervasyon / voucher numarası ve şahsi bilgilerin doğru girilmesi ile gerçekleştirilebilir. Bu numara müşteriye  özel olarak tayin edilmektedir ve müşteri güvenliği açısından sadece müşteri bilgisi için verilmektedir. Bu numara ile rezervasyon iptali sisteme girilerek yapılabileceğinden bu numaranın gizliliği ve saklanması müşterinin sorumluluğundadır.
İptal Periyotları ve Kesinti Miktarları (Tesis tarafından aksi belirtilmedikçe):

-Otele giriş tarihine 8 gün kala yapılan iptal durumunda ;  free(ücretsiz)

-Otele giriş tarihine 7 gün  kala yapılan iptal durumunda %100 ‘dür.

-No-Show durumunda müşteri rezervasyon yaptığı konaklama bedelini iade talebinde bulunamaz

Müşteri  yukarıda belirtilen iptal politikalarını  ve Uluslararası NO-SHOW kurallarını kabul eder ve Tulip Guesthouse’un  herhangi bir iade talebinde bulunamayacağını  taahhüt eder.

5.3. Otel gerekli gördüğü durumlarda müşteriye de bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı otel rezervasyonunu başlangıç tarihinden 8 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen değiştirebilir veya iptal edebilir. Müşteri bu değişiklik ve iptali kabul etmediği takdirde rezervasyonunun iptal edilip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda müşterinin tazminat hakkı doğmaz.
5.4. Müşteri, rezervasyonunu kendisinin veya 1.derecede akrabalarının konaklamaya engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile iptal talep etmesi halinde yukarıda belirtilmiş olan kesintileri kabul eder.

MADDE 6 / MÜCBİR SEBEPLER:

6.1. İşbu sözleşmede belirtilen Otel rezervasyonu tarihleri arasında, başlangıcında veya öncesinde meydana gelebilecek doğa afetler, toplumsal olaylar, uluslararası ilişkiler, teknik arızalar, grev ve protesto gibi sebeplerle otel  hizmetinin eksik olması veya hizmet verememesi durumlarından tesis sorumlu tutulamaz.

MADDE / 7 DİĞER HÜKÜMLER:

7.1 İşbu sözleşme, münhasıran otel rezervasyonuna ilişkin olup tesis müşterinin kesin rezervasyon talebini alarak bu sözleşmeyi imzasını müteakip, bünyesi nezdinde müşterinin kesin rezervasyonunu gerçekleştirerek rezervasyon teyidini vermekle, sözleşme mükellefiyetini yerine getirmiş olur.Tesis ile ilgili herhangi bir problemin mevcudiyetinde, müşteri, konaklamada doğacak değişiklikleri veya eksiklikleri hususunda, yalnızca konaklama tesisi işletmecisine müracaat edeceğini, kabul ve taahhüt eder.

7.2. Müşteri konaklama esnasında herhangi bir durumdan dolayı şikayetçi olması halinde, hizmeti kısmen veya sonuna kadar kullanması durumunda, herhangi bir tazminat veya bedel iadesi talep etmemeyi kabul eder.

7.3 Müşterinin şikayetçi  olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli müşterinin özen borcudur. Müşteri şikayetçi  olduğu halde hizmeti tesis yetkililerine bildirmeden sonuna kadar kullanması, şikayet konuları ile ilgili ikame hizmet ve bedel  iadesi gibi haklarını ortadan kaldırır.

7.4. Müşteri otel hakkında her türlü bilgiyi internet sitesinden ( www.tulipguesthouse.com ) ve telefonla aldıktan sonra bu sözleşmeyi okuyarak imzaladığını kabul eder. Otelde aldığı hizmet eksikliği ve ayıplı maldan dolayı doğacak şikayetlerinde kendisine sunulmuş bilgiler temel oluşturacaktır.

7.5. Müşteri bu otel rezervasyonu sözleşmesini, her hangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi bu sözleşme şartlarını, internet sitesi, ilanlar, veya belirttiği mail adresine yollanan e-posta ile öğrenmiş olup, sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılır.
7.6. Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile otelde kalan kopyası arasında çelişki olursa otelde kalan kopya kayıtları esas alınacaktır. Taraflar arasında her türlü e-posta, faks mesajlaşmaları kat’i delil niteliğinde sayılacak olup, şirket kayıtları esas teşkil edecektir. Taraflar bildirdikleri adreslerinin ve telefonlarının her türlü iletişim ve tebliğe yarar adresleri ve telefonları olduğunu kabul etmiş olup, bu adres ve telefonlarda herhangi bir değişikliğin diğer tarafa yazılı bildirimi yapılmadığı müddetçe, bildirilen adres ve telefonlara yapılacak her türlü tebliğ ve bildirimlerin kendilerine yapılmış olacağını kabul beyan ederler.

7.7. Müşteri dilerse konaklama hizmeti başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını için sigorta yaptırabilir.

7.8. Tesise girişte kimlik ve yaş kontrolü yapılmaktadır.  

7.. Müşteri ile otel arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda müşterinin Tüketici Mahkemesi’ ne veya Tüketici Hakem Heyeti’ ne başvuru yolu açıktır. Buraya başvurmadan önce şikayetini  yazılı olarak Otelin müşteri hizmetlerine kayıtlı yollaması ve otele 14 iş günü cevap süresi vermesi uyuşmazlıkların giderilmesinde iyi niyet göstergesi olarak kabul edilir.

MADDE 8 / TAHSİLAT: 
8.1.Bu belge ile Tulip Guesthouse ‘a yukarıda numarası yazılı olan kredi kartımla rezervasyon bedelini tahsil etme yetkisi veriyorum. Borcumun kredi kartı hesabımdan tahsil edilememesi halinde kredi kartı faiz oranı üzerinden vade farkı ile ödemeyi kabul ve taahhüt eder, adımıza düzenlenmiş 5 sayfa olan toplam 8 maddelik bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, kabul ederek birer nüshalarını imzalayıp teslim aldım. Lütfen bu sözleşmeyi imzaladıktan sonra sözleşmeyi  info@tulipguesthouse.com mailine gönderiniz .